Energieprestatiecerticaat (EPC)

Voorbeeld van een energieprestatiecertificaat

Het EPC of energieprestatiecertificaat bij verkoop en verhuur van residentiële gebouwen is het gevolg van de Europese Richtlijn betreffende de energieprestaties van gebouwen. De omzetting van deze richtlijn naar Vlaamse wetgeving gebeurde met het besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2008 houdende de invoering van het energieprestatiecertificaat residentiële gebouwen bij verkoop en verhuur en de uitvoering van de energieaudit. Lees meer op de website van de Vlaamse Gemeenschap over Energieprestatiecertificaat bij verhuur en verkoop van bestaande woningen

Het EPC drukt de energetische kwaliteit van een woning uit aan de hand van een kengetal. Hiermee kan de energetische prestatie van de gebouwen onderling vergeleken worden.

Daarnaast staan op het EPC ook een aantal energiebesparende aanbevelingen vermeld. Deze zijn informatief en niet verplicht uit te voeren. Met het EPC hebben de toekomstige bewoners zicht op de energetische kwaliteit van hun woning. Een goed geïsoleerde woning is bovendien ook comfortabel en levert een positieve bijdrage aan de reductie van CO2-emissies.

Isover dakisolatieIsover dakisolatie.

Het EPC moet door de verkoper of verhuurder voorgelegd worden aan de kandidaat-koper of kandidaat-huurder. De verkoper moet aan de koper het EPC overdragen. Bij verhuur moet de verhuurder een kopie aan de huurder bezorgen. De datum van invoege treding is voor verkoop 1 november 2008 en voor verhuur 1 januari 2009.

Het EPC is tien jaar geldig en kan enkel opgemaakt worden door een erkende energiedeskundige type A. Lees meer op www.energiesparen.be. Indien een woning binnen de 10 jaar opnieuw verkocht wordt, blijft het EPC geldig en moet dus geen nieuw EPC opgemaakt worden. Als de verkoper intussentijd verbeteringen heeft aangebracht aan de woning, kan hij er wel baat bij hebben om een nieuw EPC te laten opmaken.

Een wooneenheid wordt in het besluit gedefinieerd als elke eenheid in een residentieel gebouw die over de nodige woonvoorzieningen beschikt om autonoom te kunnen functioneren.
Een wooneenheid beschikt minstens over een eigen toilet, een douche of bad en een keuken of kitchenette.
Voor elke wooneenheid mogen gebouwdelen met een niet-residentiële bestemming ander dan industrie en met een beschermd volume (BV) van minder dan 800 m2, worden opgenomen inhet EPC residentiële gebouwen, voor zover het aandeelvan de residentiële gebouwdelen van de wooneenheid groter is dan het aandeel van de niet-residentiële gebouwdelen, bv. ééngezinswoningen; woningen waarvan de beroepspraktijk kleiner is dan 800 m2; appartementen; serviceflats; vakantiehuizen; studio's; conciërgewoningen; beschut wonen; studentenhomes (kan collectief beken worden).

Stappenplan

  • Verkoper of verhuurder neemt contact op met de energiedeskundige type A of bestel je energieprestatiecertificaat rechtstreeks online via het bestelformulier.
  • De EPC deskundige maakt het EPC op voor de wooneenheid aan de hand van het inspectieprotocol en de certificatiesoftware. Deze info wordt ingevoerd en doorgestuurd naar de Energieprestatiedatabank. De EPC'er ontvangt op basis van de ingevoerde gegevens een finale digitale versie van het EPC. Hij drukt dit af, ondertekent dit en bezorgt dit aan de verkoper of verhuurder.
  • De verkoper legt het EPC voor aan de kandidaat-kopers of kandidaat-huurders. Het originele EPC wordt door de verkoper aan de koper overhandigd. Aan de huurder wordt een kopie bezorgd bij ondertekening van de huurovereenkomst.
  • Lees meer op www.livios.be

Woningcertificaten.be levert energieprestatiecertificaten binnen een termijn van 1 week na afspraak voor gans Vlaanderen en Brussel, éénvoudig online te bestellen via het bestelformulier. Eerst meer info nodig? Bel ons vrijblijvend 0468 197 005.

Het EPC attest

Snel een EPC attest nodig? Bestel hier online.

Elektrische keuring

Het is verplicht een attest van elektrische keuring voor te leggen bij verkoop van uw woning.

Onze partners